Persondata

Oplysningspligt overfor kunder, leverandører og øvrige samarbejdspartnere

Som led i vores samarbejde behandler Ib G. Jensen A/S (IBG) en række almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail etc.) vedrørende dig, og vi skal derfor i henhold til databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger.

IBG er såkaldt ”dataansvarlig”. Vores kontaktoplysninger er:

  • Ib G. Jensen A/S, Venusvej 10, 7620 Lemvig, CVR nr. 17 04 96 74
  • Telefon: 9788 5406 – Mail: info@ib-g.dk

 

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at kunne administrere vores leverandør/kunde-forhold eller samarbejde i øvrigt, herunder at kunne indgå i det nødvendige samarbejde samt at kunne administrere vores økonomiske mellemværende med dig eller den virksomhed du repræsenterer.

Vi behandler, som nævnt, kun almindelige oplysninger om dig.

Behandlingen sker dels i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi behandlingen af oplysninger er nødvendigt for udførelsen af det førnævnte Leverandør/kunde-forhold. Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelsen af den konkrete opgave.

Dine personoplysninger vil kunne blive videregivet til f.eks. underentreprenører, offentlige myndigheder, rådgivere, med henblik på at aftalen med dig kan realiseres.

IBG vil opbevare/gemme dine personoplysninger i henhold til de relevante regler om forældelse.

Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, IBG behandler om dig:

  • Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om dig)
  • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse).
  • Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod en denne behandling.
  • Retten til indsigelse
  • Retten til dataportabilitet (transmittere oplysninger).

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at IBG ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

> > >