Anlæg og entreprise

Med fokus på kvalitet og ordentlighed udfører vi en lang række hoved- og fagentrepriser inden for anlæg, kloak og forsyning.

Byggemodning, jord- og belægningsarbejder

Vi udfører større anlægsopgaver  i hele Danmark. Vi arbejder med bl.a.

  • Byggemodning
  • Jord- og kloakopgaver
  • Belægningsarbejde
  • Naturgenopretning

Autoriseret kloakmester

Som autoriseret kloakmester har vi erfaringen og en opdateret viden om de nyeste metoder indenfor større kloakerings- og klimatilpaningsopgaver herunder:

  • Opgaver inden for Spildevand og regnvand
  • Kloakseparering
  • Vakuumanlæg
  • LAR-løsninger

 Hovedentrepriser

Vi udfører alle typer hovedentrepriser i samspil med vores egenproduktion og  samarbejdspartnere. Med stor erfaring i energi- og forsyningssektoren udfører vi bl.a. hovedentrepriser på bygninger, anlæg, transformatorstationer, vindmøllefundamenter mm.

Vi udfører også hovedentrepriser på udviklings- og investeringsprojekter, hvor vi som sparringspartner vil assistere allerede fra den tidlige fase, så du som kunde får den optimale helhedsplan for dit anlægsprojekt.

Maskinpark

Vores kompetente maskinførere arbejder primært i nyere maskiner med GPS-styring, hvilket sikrer præcise udgravninger, optimerer processen og nedsætter brændstofforbruget – til gavn for både din økonomi og miljøet.

Medarbejdere

Anlægsarbejde og hovedentrepriser i hele DK

Anlægsarbejder: 

Ole Rømer: tlf: 8140 4072 

Hovedentrepriser: 

Nikolaj Witte Bjerg: tlf: 6043 5036 

Ole Rømer: tlf: 8140 4072

Nikolaj Witte Bjerg: tlf: 6043 5036

> > >