Anlæg

Med næsten 50 års erfaring og en lang række større anlægsprojekter bag os, hjælper vi dit anlægsprojekt i mål – altid med fokus på
kvalitet i det udførte arbejde, og med en tilgang der afspejler troværdighed og ordentlighed.

Vi udfører større anlægsprojekter, bl.a. byggemodninger, jord- og belægningsarbejder på større byggeprojekter i hele Danmark.

Autoriseret kloakmester

Som Autoriseret kloakmester er vi specialister i opgaver inden for spildevand og regnvand. Vores team er dedikeret til at håndtere større kloakeringsopgaver, både i form af etablering, renovering og separering af kloaksystemer samt etablering af LAR-systemer.

Vi har erfaring med nye metoder inden for kloakering herunder etablering af vakuumanlæg.

Vi tilbyder: 

  • Løsning af opgaver inden for Spildevand og regnvand
  • Kloakseparering
  • Vakuumanlæg
  • LAR-løsninger

Forsyning

Sammen med dygtige samarbejdspartnere udfører vi en lang række opgaver for forsyningssektoren:

  • Jord- og betonarbejde på onshore vindmøllefundamenter
  • Ledningsarbejde i forbindelse med transport af strøm fra vindmøller onshore.
  • Nedgravning af forsyningsledninger – el, vand, varme
  • Jord- og kabelarbejde samt bygningsentrepriser på PtX anlæg

Grundvandssænkning

På vores anlægsprojekter udfører vi grundvandssænkning med sugespidser. Vi har eget materiel til etablering og sænkning. Vi har erfaring med reinfiltrering af grundvand, for sikring mod sætningsskader på huse. 

Stabilisering af jord

På flere projekter udfører vi stabilisering af jord, for at kunne genanvende mest muligt af den eksisterende jord. Dette gøres for at spare ressourcer i form af tilkørte materialer. 

Anlægsarbejde i hele DK

Kontakt os om dit projekt: 

tlf: 8140 4072 

 

Ole Rømer, afdelingsleder, anlæg. 

Tlf: 8140 4072

> > >