Oversigt over alle referencer

Nedenfor ses en oversigt over alle referencer fordelt på vore forretningsområder.

Ønsker du at se referencer, for de enkelte forretningsområder, kan du vælger forretningsområde i hovedmenuen øverst på siden.

Køge Stadion

KLIMASIKRING – For Køge Kommune har vi etableret forplads til indgangen ved Køge Stadion, lavet områder med beplantning.

Læs mere

Nærheden, byggemodning

Kloakering og byggemodning samt belægningsarbejder. Der etableres 1150 boliger hvoraf de ca. 500 er rækkehuse.

Læs mere

Baltorpplænen

Byggemodning og belægningsarbejde på et større boligprojekt med 5 karreer. Desuden udfører vi en ca. 5.000 m² stor.

Læs mere

Lyngby Materialegaard

IBG A/S har i hovedentreprise lavet fornyelse og sikkerhedsforbedring af Vejdirektoratets materialegård i Lyngby. Projektet bestod i nedrivning.

Læs mere

Lemvig Padel Sport

IBG A/S har opført denne sag for vores kunde i et nøglefærdigt projekt, hvor IBG A/S forskellige afdelinger.

Læs mere

Vindmøller, Aulum

IBG A/S har for Eurowind Energy A/S etableret en ny vindmølle park St. Soels ved Aulum. Der er.

Læs mere

Vejdirektoratets materialegård, Holstebro

IBG A/S har i hovedentreprise lavet fornyelse af Vejdirektoratets materialegård på Lundholmvej i Holstebro. Projektet bestod i nedtagning.

Læs mere

Slagterigrunden, Holstebro

IBG A/S har i hovedentreprise udført etape I af fornyelse af den gamle slagterigrund i Holstebro. Projektet bestod.

Læs mere

Ishøj Vandværk

IBG A/S har sammen med Vand & Teknik A/S leveret et nyt komplet vandværk. IBG har stået for.

Læs mere

Vindmøllefundament i Høvsøre

IBG A/S har for Siemens Gamesa fjernet et eksisterende fundament og etableret et nyt møllefundament samt grundvandsænkning under.

Læs mere

Ådalens Privatskole

IBG A/S har haft hovedentreprisen på Ådalens Privatskole. Der er i alt opført 2.000 m² byggeri med 8.

Læs mere

Transformatorstationer til Vesterhavn Syd + Nord

 IBG har stået for byggemodning, betonarbejde, kloakering og nedgravning af elledninger på byggeriet af to identiske transformatorstationer til.

Læs mere

Engbjerg Vandværk

IBG har for Vand & Teknik A/S udvidet Engbjerg vandvand for Lemvig Vand & Spildevand. Udvidelsen bestod af.

Læs mere

Søndergaard, Holstebro

Erhvervsbyggemodning for holstebro kommune. Kloakarbejde med tilhørende bassin til overfladevand for Vestforsyningen.

Læs mere

Tyskerhavnen, Hvide Sande

Kloakseparering på 580 m kloakledning i Tyskerhavnen i Hvide Sande. For at udføre separeringen udføres grundvandssænkning med reinjektion.

Læs mere

Nørhede

Kloakprojekt, hvor der etableres spildevandsledninger til 464 husstande i sommerhusområdet Nørhede. Som en del af projektet etableres et.

Læs mere

Mejdalvej, Holstebro

Renovering af drikkevandsledninger og renovering og separering af kloakledninger til 140 husstande

Læs mere

Fjernvarme, Rom

Etablering af fjernvarme til en række erhvervs- og privatadresser i Rom

Læs mere

Transmissionsledning, Lemvig

Etablering af tranmissionsledning Lemvig – Ramme

Læs mere

Forstas A/S

For Forstas A/S i Fredericia har IBG opført nyt domicil med ca. 2.000 m² lager og ca. 1.000.

Læs mere

Holstebro Lagerhotel

Jord- og betonarbejde på byggeriet af to projekter med i alt 7 lagerhaller på tilsammen 13.000 m². Desuden.

Læs mere

TEC, Ballerup

For C.C. Contractor A/S udfører vi jord- og kloak-, samt belægningsarbejde på TEC Baltorp i Ballerup. TEC Baltorp.

Læs mere

Lodbergsvej, Søndervig

Fornyelse af 1.200 meter belægnings- /asfaltarbejde på Lodbergsvej i Søndervig. Stykket tættest på centrum har fået ny belægning,.

Læs mere

Læderiet

For Læderiet har IBG i totalentreprise opført nyt domicil med butik, lager, administration og kursusfaciliteter i Hasselager ved.

Læs mere

Ditur

IBG Entreprenør har udført forsyning, betonarbejde og belægningsarealer på byggeriet af Diturs domicil IBG har opført domicil til.

Læs mere

Byggemodning

Byggemodning på Sigurd Müllers Vej og Enehøjvej i Snedsted Etablering af veje, vand og kloak samt omlægning af.

Læs mere

Kjeldinghøj, byggemodning

For Struer kommune har IBG udført byggemodning på området – med kloakering, el, fjernvarme, vand samt veje, fortove.

Læs mere

Høvsøre Testcenter

For DTU har vi udvidet testcentret i Høvsøre med i alt 78.500 m² nye veje og testpladser, nye.

Læs mere

Regnvandsbassin i Hjerm

Fritlægning og genslyngning af Hjerm bæk og udførelse af to regnvandsbassiner på ca. 9.000 m²

Læs mere

Minivådområde, Lemvig

Naturgenopretning – etablering af et minivådområde, som renser drænvandet for kvælstof og fosfor, inden det ledes videre ud.

Læs mere

Grønttorvet, Valby

  Kloakering, byggemodning og belægningsarbejde i den nyopførte bydel Grønttorvet i Valby, som rummer 2.700 boliger.

Læs mere

LMC Biler

IBG har i fagentreprise udført jord-, kloak-, beton- og belægningsarbejde på tilbygning til udstilling og lager for LMC.

Læs mere

Anlægsarbejde og entrepriser i hele Danmark

Anlægsarbejder: 

Ole Rømer: tlf: 8140 4072 

Hovedentrepriser: 

Nikolaj Witte Bjerg: tlf: 6043 5036 

> > >