Størrelse:
Arkitekt: Ingcon
Opføres: 2022-

Byggemodning og belægningsarbejde på et større boligprojekt med 5 karreer. Desuden udfører vi en ca. 5.000 m² stor klimapark, der bl.a. skal håndtere regnvand fra både boligkarreerne og TEC Baltorp.

> > >