Størrelse: 17.946 m²
Arkitekt: Thisted Kommune
Opføres: 2020

Byggemodning på Sigurd Müllers Vej og Enehøjvej i Snedsted
Etablering af veje, vand og kloak samt omlægning af eksisterende kloaksystem, da det tidligere var dimensioneret til færre huse og mindre regnmængder. Samtidig skilles regnvand og spildevand, så rensningsanlægget ikke overbelastes af den kommende tids øgede regnmængde.
Området består af 11 byggegrunde

> > >