Størrelse: 21001 lbm fjernvarme | Styret underboring af hovedvej | 8 stik til erhverv.
Arkitekt: Lemvig Varmeværk
Opføres: 2020-2021

Etablering af fjernvarme til en række erhvervs- og privatadresser i Rom

> > >