Størrelse: 3.000 m² bygning + 4.000 m² belægning
Arkitekt: Forstas A/S
Opføres: 2022

For Forstas A/S i Fredericia har IBG opført nyt domicil med ca. 2.000 m² lager og ca. 1.000 m² administration fordelt på to etager. Byggeriet er opført i betonelementer. IBG Entreprenør har stået for jord-, beton- og belægningsarbejde .

> > >