Størrelse: 78.500²
Arkitekt: Danmarks Tekniske Universitet
Opføres: 2019-2020

For DTU har vi udvidet testcentret i Høvsøre med i alt 78.500 m² nye veje og testpladser, nye grøfter samt rørlægning.
Testcentret er udvidet med to møllepladser og desuden er en af de eksisterende pladser blevet udvidet fra 1.500 til 15.000 m². For at kunne monitorere vindmøllerne, er der opsat 7 master, har etableret fundamenter og 42 bardunfundamenter (som holder de wirer, der holder masterne fast) til. Desuden er ledningsnettet udvidet, for at kunne klare den øgede strømmængde, som de nye møller producerer.

> > >