Størrelse: 550 m² nyt vandværk opført som hovedentreprise for Vand & Teknik A/S
Arkitekt: Vand & Teknik A/S
Opføres: 2020-2021

IBG A/S har sammen med Vand & Teknik A/S leveret et nyt komplet vandværk.

IBG har stået for opførelsen af den komplette bygning og omkringliggende areal, hvor der blev etableret en underjordisk skyllevandstank. Vand & Teknik A/S har stået for det procestekniske installationer.

> > >