Størrelse: Kantsten 230lbm | Højspænding 320 lbm | Lavspænding 550 lbm | Vandledning 550lbm. | Græsarmering 1270m² | Vejareal 3.000m² | Kloak 1225lbm | Fjernvarme 550 lbm
Arkitekt: Struer Kommune
Opføres: 2020

For Struer kommune har IBG udført byggemodning på området – med kloakering, el, fjernvarme, vand samt veje, fortove og stier.

> > >