Størrelse:
Arkitekt: Køge Kommune
Opføres:

KLIMASIKRING – For Køge Kommune har vi etableret forplads til indgangen ved Køge Stadion, lavet områder med beplantning og udvidet p-arealet.
P-arealet er lavet som en LAR-løsning (lokal anvendelse af regnvand), hvor regnvandet opbevares under p-pladserne og derefter langsomt ledes tilbage i kloaksystement efterhånden som det kan rumme vandet. En af fordelene ved denne løsning er, at det mindsker driftsomkostningerne på regnvandssystemet, idet det ikke belastes lige så meget.
Af områdets ca. 5.000 m² belægning er de ca. 3500 m² lagt med håndkraft.

> > >