Størrelse: 7.500 lbm fjernvarmeledning med tilhørende fiber. Banekrydsning
Arkitekt: Lemvig Varmeværk
Opføres: 2019

Etablering af tranmissionsledning Lemvig – Ramme

> > >