Størrelse: Kloak 900 lbm | Asfalt 3.000 m² | Belægning 7.400m² | Kantsten 1.200 lbm | Vandrender 1.250 lbm
Arkitekt: Ringkøbing-Skjern Kommune
Opføres: 2021-2022

Fornyelse af 1.200 meter belægnings- /asfaltarbejde på Lodbergsvej i Søndervig.
Stykket tættest på centrum har fået ny belægning, mens den yderste del af Lodbergsvej har fået ny asfalt. Desuden rummer projektet en mindre kloakeringsopgave.

> > >