Størrelse:
Arkitekt: Vejdirektoratet
Opføres: 2022

IBG A/S har i hovedentreprise lavet fornyelse og sikkerhedsforbedring af Vejdirektoratets materialegård i Lyngby.
Projektet bestod i nedrivning af bygning og bygningsdele, etablering af ny salthal samt mandskabs- og teknikbygning, etablering og renovering af belægningsarealer, etablering af tekniske anlæg som vaskeplads, vasketårn, L-elementer, betonelementlagetank og læsserampe. Renovering og etablering af afløbssystemer, etablering af adgangskontrol, pladslys og kameraovervågning.

> > >