Størrelse: 10.000 m² asfalt 350 lbm kantsten | 750m² belægning | 3.700 lbm kloak | 186 skelbrønde | 80 rendestensbrønde | 1.900 lbm vandledning
Arkitekt: Holstebro Kommune
Opføres: 2020-2021

Renovering af drikkevandsledninger og renovering og separering af kloakledninger til 140 husstande

> > >