Størrelse: Areal 16.700m²
Arkitekt: Bent Graversen
Opføres: 2021

Naturgenopretning – etablering af et minivådområde, som renser drænvandet for kvælstof og fosfor, inden det ledes videre ud i vandmiljøet. Vådområdet er udformet så det har et dybt område, hvor fosfor kan bundfældes – og dermed ikke løbe videre ud i vandmiljøet. Derefter består vådområdet af skiftevis lavvandede områder med vådbundsplanter og dybe områder, der danner en mikrobiologi, som hjælper med at rense vandet.
I bunden af bassinet er der en membran af lerjord, som sikrer at bundfaldet af bl.a. fosfor ikke fortsætter videre ned til grundvandet. Projektet er finansieret af EU

> > >