Størrelse:
Arkitekt:
Opføres: 2021-2028

Kloakering og byggemodning samt belægningsarbejder. Der etableres 1150 boliger hvoraf de ca. 500 er rækkehuse.

> > >