Størrelse: Vakuumhus | 1.600 lbm trykledning | 7.500 lbm vakuumledning |122 stk vakuumbrønde | 5.500 lbm stikledninger | 464 skelbrønde | 7.000 stk sugespidser
Arkitekt:
Opføres: 2022-2023

Kloakprojekt, hvor der etableres spildevandsledninger til 464 husstande i sommerhusområdet Nørhede.

Som en del af projektet etableres et vakuum-anlæg, som det kun tredje af sin slags i Danmark. Vakuumanlægget suger spildevandet til sig, hvorefter det fra en samlebrønd ledes videre til det eksisterende kloakanlæg og videre til rensningsanlægget i Ulfborg.

> > >