Størrelse: 9.000 m²
Arkitekt: Struer Kommune
Opføres: 2021

Fritlægning og genslyngning af Hjerm bæk og udførelse af to regnvandsbassiner på ca. 9.000 m²

> > >