Størrelse: belægninger i parken samt trappe og kørestolsrampe op til kulturdivisionens lokaler og et trappetårn.
Arkitekt: Holstebro Kommune
Opføres: 2020

IBG A/S har i hovedentreprise udført etape I af fornyelse af den gamle slagterigrund i Holstebro.

Projektet bestod i etablering af en ny park som sammenkobles med de eksisterende bygninger og område. Parken blev etableret med nyt afvandingssystem, belægninger, herunder et stisystem støbt i rødt betonbelægning, der skulle forbinde området, beplantninger og park inventar i form af borde-/bænkesæt, skraldespande, gynger, grill, cykelparkering og en multibane. Udover dette blev de eksisterende bygninger forbundet med nye trappekonstruktioner og et arkitekttegnet tårn med lys installation. Alle konstruktioner er malet i rød, så de sammen med belægningen fremtoner områdets historie i en ny lækker park i byfornyelsen af Holstebro.

> > >