Størrelse: 20000m2 Vej 2.400 m² cykelsti | 400 lbm kantsten | 31.500 m² græssåning | Betontunnel L*B*H 23*8*3 | 4.000 m³ udgravning til omlægning af eksisterende å | 4.500 lbm kloak | 5.500 lbm dræn | 12.500 m² regnvandsbassin | 1.500 lbm fjernvarme |1.600 lbm vandledning
Arkitekt: Holstebro Kommune, Vestforsyning
Opføres:

Erhvervsbyggemodning for holstebro kommune. Kloakarbejde med tilhørende bassin til overfladevand for Vestforsyningen.

> > >