Størrelse: 7.500 m²
Arkitekt: CC Contractor
Opføres: 2023

For C.C. Contractor A/S udfører vi jord- og kloak-, samt belægningsarbejde på TEC Baltorp i Ballerup.

TEC Baltorp bliver et nyt Campus til Erhvervsskolen Ballerup TEC, og kommer til at huse et teknisk gymnasium med 4 spor samt en dataskole med grund-, hoved- og efteruddannelse. Det nye campus bliver på ca. 7.500 m².

> > >