Størrelse:
Arkitekt: Vejdirektoratet
Opføres: 2020

IBG A/S har i hovedentreprise lavet fornyelse af Vejdirektoratets materialegård på Lundholmvej i Holstebro. Projektet bestod i nedtagning af eksisterende saltlagerhal, støbe nye fundamenter og etablere hallen igen med genbrug af de gamle buespær. Der blev i hallen etableret nedgravet L-elementer for at sikre halkonstruktionens levetid i forbindelse med oplageringen af saltet. Udover dette blev pladsen fornyet med ny afvanding, belægning inkl. vaskeplads, porte, hegn, læsserampe og etablering af en ny mandskabs- og teknikbygning.

> > >