Størrelse: Støbning af 7 vindmøllefundamenter samt anlægning af adgangsveje
Arkitekt: Eurowind Energy A/S
Opføres: 2020

IBG A/S har for Eurowind Energy A/S etableret en ny vindmølle park St. Soels ved Aulum. Der er i forbindelse med dette projekt nedrevet 4 ejendomme, etableret nye og forstærket eksisterende veje og standpladser og etableret 7 nye vindmøllefundamenter, samt ny transformatorstation for disse møller.

> > >