Køge Stadion

KLIMASIKRING – For Køge Kommune har vi etableret forplads til indgangen ved Køge Stadion, lavet områder med beplantning.

Nærheden, byggemodning

Kloakering og byggemodning samt belægningsarbejder. Der etableres 1150 boliger hvoraf de ca. 500 er rækkehuse.

Baltorpplænen

Byggemodning og belægningsarbejde på et større boligprojekt med 5 karreer. Desuden udfører vi en ca. 5.000 m² stor.

Slagterigrunden, Holstebro

IBG A/S har i hovedentreprise udført etape I af fornyelse af den gamle slagterigrund i Holstebro. Projektet bestod.

Søndergaard, Holstebro

Erhvervsbyggemodning for holstebro kommune. Kloakarbejde med tilhørende bassin til overfladevand for Vestforsyningen.

Tyskerhavnen, Hvide Sande

Kloakseparering på 580 m kloakledning i Tyskerhavnen i Hvide Sande. For at udføre separeringen udføres grundvandssænkning med reinjektion.

Nørhede

Kloakprojekt, hvor der etableres spildevandsledninger til 464 husstande i sommerhusområdet Nørhede. Som en del af projektet etableres et.

Mejdalvej, Holstebro

Renovering af drikkevandsledninger og renovering og separering af kloakledninger til 140 husstande

Fjernvarme, Rom

Etablering af fjernvarme til en række erhvervs- og privatadresser i Rom

> > >